कार्यशाळेचा दौरा

कारखाना

कार्यशाळा

数控生产线
सीएनसी ड्रिलिंग आणि कंटाळवाणे
सीएनसी लेथ ३
मोठा उभ्या लेथ
लहान आकाराच्या मशीनिंगसाठी साबण
4 मी उभ्या लेथ
धूळ मुक्त कार्यशाळा
असेंबली कार्यशाळा 2
कार्यशाळा-12
असेंब्ली 3
चाचणी कार्यशाळा
हायड्रो चाचणी
गॅस शील्ड वेल्डिंग
कार्यशाळा-17
पेंटिंग लाइन
कार्यशाळा -20
कार्यशाळा-19
कार्यशाळा-34
कार्यशाळा-16
कार्यशाळा-22